Dự án bất động sản

 

[ B1.3] Danh sách căn hộ HH03ABC Thanh Hà đang giao dịch ngày 20/07/2018

Sàn Hà Thành cập nhật danh sách căn hộ HH03ABC Thanh Hà lô đất B1.3 đang giao dịch ngày 20/07/2018

Xem thêm:

Hotline: Ms.Vân 0946.95.3333 -  Ms.Lý 0988.306.624

Add: Sàn Mường Thanh Thanh Hà, Hà Đông, Hà Nội.

      BÁO GIÁ CHUNG CƯ B1.3 - HH03A THANH HÀ         
                     
Tòa Tầng Phòng Diện tích Hướng B.C Hướng Giá gốc Tiến độ Chênh Giá bán Tổng giá
HH03A 3 2 66,97 Bắc ô góc Nam 12,36 100% 85 13,63 912,75
HH03A 4 2 66,97 Bắc ô góc Nam 12,36 100% 85 13,63 912,75
HH03A 12A 2 66,97 Bắc ô góc Nam 12,36 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03A 18 2 66,97 Bắc ô góc Nam 12,36 100% 90 13,70 917,75
HH03A 19 2 66,97 Bắc ô góc Nam 12,36 100% 75 13,48 902,75
                     
HH03A 17 4 66,7 Bắc Nam 12 100% 90 13,35 890,40
HH03A 19 4 66,7 Bắc Nam 12 100% TT Liên hệ Liên hệ
                     
HH03A 17 6 66,7 Bắc Nam 12 100% 90 13,35 890,40
                     
HH03A 3 8 74,33 Bắc Tây Nam 12 100% 15 12,20 906,96
HH03A 4 8 74,33 Bắc Tây Nam 12 100% 20 12,27 911,96
HH03A 5 8 74,33 Bắc Tây Nam 12 100% 25 12,34 916,96
HH03A 9 8 74,33 Bắc Tây Nam 12 100% 30 12,40 921,96
HH03A 12 8 74,33 Bắc Tây Nam 12 100% 25 12,34 916,96
HH03A 12A 8 74,33 Bắc Tây Nam 12 100% 30 12,40 921,96
HH03A 14 8 74,33 Bắc Tây Nam 12 100% 30 12,40 921,96
HH03A 17 8 74,33 Bắc Tây Nam 12 100% 30 12,40 921,96
                     
HH03A 4 10 77,26 Đông Bắc Tây Nam 12 100% 25 12,32 952,12
HH03A 17 10 77,26 Đông Bắc Tây Nam 12 100% 30 12,39 957,12
HH03A 18 10 77,26 Đông Bắc Tây Nam 12 100% 30 12,39 957,12
HH03A 19 10 77,26 Đông Bắc Tây Nam 12 100% 30 12,39 957,12
                     
HH03A 3 12 66,7 Đông Bắc Tây Nam 12 100% 50 12,75 850,40
HH03A 9 12 66,7 Đông Bắc Tây Nam 12 100% 105 13,57 905,40
HH03A 18 12 66,7 Đông Bắc Tây Nam 12 100% 90 13,35 890,40
HH03A 19 12 66,7 Đông Bắc Tây Nam 12 100% 35 12,52 835,40
                     
HH03A 3 14 67,67 Đông Bắc ô góc Tây Nam 12,36 100% 80 13,54 916,40
HH03A 17 14 67,67 Đông Bắc ô góc Tây Nam 12,36 100% 75 13,47 911,40
HH03A 18 14 67,67 Đông Bắc ô góc Tây Nam 12,36 100% 80 13,54 916,40
HH03A 19 14 67,67 Đông Bắc ô góc Tây Nam 12,36 100% 80 13,54 916,40
                     
HH03A x 16 92 Nam ô góc Bắc 12,36 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03A 1x 16 92 Nam ô góc Bắc 12,36 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03A 14 16 92 Nam ô góc Bắc 12,36 100% TT Liên hệ Liên hệ
                     
HH03A 5 18 66 Nam Bắc 12 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03A 18 18 66 Nam Bắc 12 100% TT Liên hệ Liên hệ
                     
HH03A 10 20 66 Nam Bắc 12 100% 160 14,42 952,00
HH03A 15 20 66 Nam Bắc 12 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03A 16 20 66 Nam Bắc 12 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03A 18 20 66 Nam Bắc 12 100% 150 14,27 942,00
HH03A 19 20 66 Nam Bắc 12 100% 85 13,29 877,00
                     
HH03A 7 22 66 Tây Nam Đông Bắc 12 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03A 8 22 66 Tây Nam Đông Bắc 12 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03A 10 22 66 Tây Nam Đông Bắc 12 100% 160 14,42 952,00
HH03A 15 22 66 Tây Nam Đông Bắc 12 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03A 18 22 66 Tây Nam Đông Bắc 12 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03A 19 22 66 Tây Nam Đông Bắc 12 100% TT Liên hệ Liên hệ
                     
HH03A 4 24 66 Tây Nam Đông Bắc 12 100% 90 13,36 882,00
HH03A x 24 66 Tây Nam Đông Bắc 12 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03A 12 24 66 Tây Nam Đông Bắc 12 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03A 16 24 66 Tây Nam Đông Bắc 12 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03A 17 24 66 Tây Nam Đông Bắc 12 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03A 19 24 66 Tây Nam Đông Bắc 12 100% 85 13,29 877,00
                     
HH03A 4 26 92,14 Tây Nam ô góc Đông Bắc 12,36 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03A 6 26 92,14 Tây Nam ô góc Đông Bắc 12,36 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03A 12A 26 92,14 Tây Nam ô góc Đông Bắc 12,36 100% TT Liên hệ Liên hệ
                     
HH03A kiot 12 83,06 -- Đông Bắc 30 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03A kiot 24 38,76 -- Nam 30 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03A kiot 26 61,56 -- Nam 30 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03A kiot 42 55,57 -- Tây Nam ô góc 30,9 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03A kiot 8 34,87 -- Bắc 30 100% TT Liên hệ Liên hệ
                     
                     
                     
      BÁO GIÁ CHUNG CƯ B1.3 - HH03B THANH HÀ         
                     
Tòa Tầng Phòng Diện tích Hướng B.C Hướng Giá gốc Tiến độ Chênh Giá bán Tổng giá
HH03B 2 2 67,67 Tây ô góc Đông 12,36 100% 85 13,62 921,40
HH03B 6 2 67,67 Tây ô góc Đông 12,36 100% 110 13,99 946,40
HH03B 8 2 67,67 Tây ô góc Đông 12,36 100% 100 13,84 936,40
HH03B 9 2 67,67 Tây ô góc Đông 12,36 100% 110 13,99 946,40
HH03B 12 2 67,67 Tây ô góc Đông 12,36 100% 110 13,99 946,40
HH03B 14 2 67,67 Tây ô góc Đông 12,36 100% 110 13,99 946,40
HH03B 17 2 67,67 Tây ô góc Đông 12,36 100% 80 13,54 916,40
                     
HH03B 2 4 65,3 Tây Đông 12 100% 60 12,92 843,60
HH03B 18 4 65,3 Tây Đông 12 100% 45 12,69 828,60
HH03B 19 4 65,3 Tây Đông 12 100% 45 12,69 828,60
                     
HH03B 2 6 66,7 Tây Đông 12 100% 60 12,90 860,40
HH03B 3 6 66,7 Tây Đông 12 100% 40 12,60 840,40
HH03B 14 6 66,7 Tây Đông 12 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03B 18 6 66,7 Tây Đông 12 100% 45 12,67 845,40
HH03B 19 6 66,7 Tây Đông 12 100% 50 12,75 850,40
                     
HH03B 2 8 66 Tây Đông 12 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03B 3 8 66 Tây Đông 12 100% 25 12,38 817,00
HH03B 7 8 66 Tây Đông 12 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03B 10 8 66 Tây Đông 12 100% 60 12,91 852,00
HH03B 12 8 66 Tây Đông 12 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03B 17 8 66 Tây Đông 12 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03B 18 8 66 Tây Đông 12 100% 35 12,53 827,00
                     
HH03B 2 10 66 Tây Đông 12 100% 25 12,38 817,00
HH03B 6 10 66 Tây Đông 12 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03B 12 10 66 Tây Đông 12 100% 60 12,91 852,00
HH03B 16 10 66 Tây Đông 12 100% 60 12,91 852,00
HH03B 17 10 66 Tây Đông 12 100% 40 12,61 832,00
HH03B 18 10 66 Tây Đông 12 100% 40 12,61 832,00
                     
HH03B 4 12 65,3 Tây Đông 12 100% 35 12,54 818,60
HH03B 17 12 65,3 Tây Đông 12 100% 60 12,92 843,60
                     
HH03B 3 14 66,7 Tây Đông 12 100% 35 12,52 835,40
HH03B 7 14 66,7 Tây Đông 12 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03B 12A 14 66,7 Tây Đông 12 100% 50 12,75 850,40
HH03B 14 14 66,7 Tây Đông 12 100% 45 12,67 845,40
HH03B 18 14 66,7 Tây Đông 12 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03B 19 14 66,7 Tây Đông 12 100% 35 12,52 835,40
                     
HH03B 6 16 66 Tây Đông 12 100% 45 12,68 837,00
HH03B 11 16 66 Tây Đông 12 100% 45 12,68 837,00
HH03B 14 16 66 Tây Đông 12 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03B 16 16 66 Tây Đông 12 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03B 18 16 66 Tây Đông 12 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03B 19 16 66 Tây Đông 12 100% 35 12,53 827,00
                     
HH03B 3 18 66 Tây Đông 12 100% 50 12,76 842,00
HH03B 4 18 66 Tây Đông 12 100% 60 12,91 852,00
HH03B 8 18 66 Tây Đông 12 100% 65 12,98 857,00
HH03B 9 18 66 Tây Đông 12 100% 65 12,98 857,00
HH03B 10 18 66 Tây Đông 12 100% 65 12,98 857,00
HH03B 11 18 66 Tây Đông 12 100% 60 12,91 852,00
HH03B 14 18 66 Tây Đông 12 100% 70 13,06 862,00
HH03B 15 18 66 Tây Đông 12 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03B 19 18 66 Tây Đông 12 100% 35 12,53 827,00
                     
HH03B 3 20 66,97 Tây ô góc Đông 12,36 100% 80 13,55 907,75